О нама

Општа болница Чачак обавља здравствену делатност предвиђену Законом за Општу болницу (здравствена делатност на секундарном нивоу) за становништво Моравичког управног округа.

Општа болница пружа здравствену заштиту лицима свих узраста оболелих од разних врста болести.

Општа болница обавља стационарну и специјалистичко – консултативну делатност и друге делатности у складу са законом, а има организоване службе за обављање специјалистичко – консултативне и стационарне здравствене делатности из интерне медицине, пнеумофтизиологије, неурологије, инфектологије, дерматовенерологије, онкологије, нефрологије и дијализе, опште хирургије, дечије хирургије, ортопедије и трауматологије, пластичне хирургије, урологије, офталмологије, оториноларигологије и максилофацијалне хирургије, анестезије са реаниматологијом и интензивном терапијом, педијатрије, гинекологије и акушерства, неонатологије, психијатрије, продуженог лечеља и неге,пријем и збрињавање ургентних стања, физикалне медицине и рехабилитације, трансфузиологије, лабораторијске дијагностике, радиолошке дијагностике, патолошке, патохистолошке и цитохистолошке дијагностике, фармацеутске делатности преко болничке апотеке и третмани у оквиру дневих болница, санитетски превоз самостално или преко Дома здравља Чачак за упућивње пацијената на терцијарни ниво, судске медицине, социјалне медицине са информатиком и одлагање и третмана медицинског инфективног отпада и друге.

Општа болница Чачак
Др Драгиша Мишовић бр. 205
32 000 Чачак, Србија
(032) 307 000 – централа
Е-mail адреса: obcacak@gmail.com

Opšta bolnica Čačak

Dr Dragiša Mišović br. 205

32 000 Čačak, Srbija

(032) 307 000 – centrala

E-mail adresa: obcacak@gmail.com

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Miladin Ostojić dipl. pravnik
Tel. 032/307 016
E-mail: obpravnacacak@gmail.com

Odluku o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti možete pogledati ovde