Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 26/2021 – Постељина за потребе Опште болнице Чачак

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 23/2021 – Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 22/2021 –  Здравствене услуге: онколошки конзилијум и консултанти

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци (III квартал)

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 7/2021 – Гориво за моторна возила (III квартал)

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 1/2021 –  Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31/2021 –  Дезинфекциона средства (III квартал)

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 12/2021 –  Дезинфекциона средства

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење уговора – Јавна набавка бр. 20/2021 – Сервисирање медицинске опреме

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 14/2021 – Набавка и уградња РТГ цеви са заменом операторске конзоле за ЦГ скенер Bright speed 16 Elite

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 19/2021 – Материјал за ремонт топловодног котла са услугом ремонта

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 17/2021 – Осигурање инфективног медицинског отпада

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 8/2021 – Медицински гасови

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 15/2021 – Набавка и инсталација Апликативног и DB сервера

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 18/2021 – Одржавање Next Biz апликативног софтвера 

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 9/2021 – Цитостатици са Листе Д лекова

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 16/2021 – Реконструкција постојећег простора за смештај новог РТГ апарата у Служби за пнеумофтизиологију

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 5/2021 – Одржавање лабораторијског информационог система СЛИСС

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 7/2021 – Гориво за моторна возила

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 10/2021 – Услуге санитарних прегледа радника, опреме и објеката и контрола пречишћене и дезинфиковане воде

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29/2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију и трауматологију са пластичном хирургијом сет Б

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 6/2021 – Одржавање болничког информационог система

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе)

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе)

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка бр. 4/2021 – Услуге одржавања и поправке софтвера

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 1/2021 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума– Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 30-2020 – Медицински гасови

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 25-2020 – Дигитални РТГ апарат број

Профил наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19)

ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

Пун назив наручиоца: Општа болница Чачак
Врста наручиоца: Јавни наручилац
Матични број: 17878735
ПИБ: 109170290
Држава: СРБИЈА
Општина: Чачак
Место: Чачак
Делатност: здравство
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Установа
Категорија: остало
Контакт: оbcacak@gmail.com

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 30.09.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 28.10.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 27.11.2020. године

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама можете преузети овде.