Заштитник права осигураних лица

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање, који је објављен у „Службеном Гласнику РС“ број 68/13 и који се примењује од 01.11.2013. године. Заштиту права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање обавља заштитник права осигураних лица.

Пријаве и жалбе у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити заштитнику права осигураних лица, лично у просторијама Опште болнице намењеним за боравак заштитника или путем телефона на број :
032/307 – 000 (централа) локал 20-53 или 064/85 – 22 – 806.