Финансијски извештаји

Финансијски план за 2019. годину

Дванаестомесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

VIII Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

Деветомесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

Шестомесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

Тромесечни извештај здравствених установа за 2018. годину

VII Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

VI Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

V Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

Извршење плана рада за период 01.01.-30.06.2018. године

Мишљење на извештај о реализацији плана рада Опште болнице Чачак за период I-VI 2018. године

IV Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2018. годину.

Финансијски план за 2018. годину

Завршни рачун за 2017. годину

Деветомесечни извештај здравствених установа за 2017. годину

Одлука о VII Ребалансу Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

VII Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

VI Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

V Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

IV Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

Одлука о III Ребалансу Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

Финансијски план за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Информација о пословању за 2016. годину

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

Финансијски план за 2016. годину (приходи и примања)

Шестомесечни план здравствених установа за 2016. годину