Финансијски извештаји

Финансијски план за 2018. годину

Завршни рачун за 2017. годину

Деветомесечни извештај здравствених установа за 2017. годину

Одлука о VII Ребалансу Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

VII Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

VI Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

V Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

IV Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

Одлука о III Ребалансу Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2017. годину.

Финансијски план за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Информација о пословању за 2016. годину

III Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

II Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

I Ребаланс Финансијског плана Опште болнице Чачак за 2016. годину.

Финансијски план за 2016. годину (приходи и примања)

Шестомесечни план здравствених установа за 2016. годину