Етички одбор

Етички одбор Опште болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Опште болнице именује Етички одбор на предлог Стручног савета. Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника у Општој болници и грађана са завршеним правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Општа болница основана. Етички одбор има пет чланова од којих су три члана из реда запослених у Општој болници, а два члана су представници грађана.

Задаци Етичког одбора јесу да:

-прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
-даје сагласност за спровођење научних истраживања,медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Општој болници, односно да прати њихово спровођење;
-доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у медицинске и научно-наставне сврхе,у складу са законом;
-доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у складу са законом;
-прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру;
-прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
-доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;
-врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;
-разматра и друга етичка питања у обављању делатности Опште болнице.

Етички одбор доноси Пословник о свом раду.

Документ

Датум објаве позива за седницу Етичког одбора

Датум одржавања седнице Етичког одбора

Позив за 40. седницу Етичког одбора

30.07.2020.

04.08.2020. у 14 часова

Позив за 38. седницу Етичког одбора

31.03.2020.

31.03.2020. у 13 часова

Позив за 37. седницу Етичког одбора

02.03.2020.

03.03.2020. у 12 часова

Позив за 36. седницу Етичког одбора

19.09.2019.

15.10.2019. у 14 часова

Позив за 35. седницу Етичког одбора

05.09.2019.

17.09.2019. у 14 часова

Позив за 34. седницу Етичког одбора

09.08.2019.

20.08.2019. у 14 часова

Позив за 33. седницу Етичког одбора

12.07.2019.

23.07.2019. у 14 часова

Позив за 32. седницу Етичког одбора

17.06.2019.

20.06.2019. у 14 часова

Oбавештење о седницама Етичког одбора

12.04.2019.

Позив за 31. седницу Етичког одбора

18.03.2019.

28.03.2019. у 14 часова

Позив за 30. седницу Етичког одбора

02.02.2019.

12.02.2019. у 14 часова

Позив за 29. седницу Етичког одбора

24.01.2019.

25.01.2019. у 12 часова

Позив за 28. седницу Етичког одбора

11.12.2018.

18.12.2018. у 13 часова

Позив за 27. седницу Етичког одбора

21.11.2018.

27.11.2018. у 13 часова

Позив за 26. седницу Етичког одбора

11.10.2018.

23.10.2018. у 13 часова

Позив за 25. седницу Етичког одбора

20.09.2018.

27.09.2018. у 13 часова

Позив за 24. седницу Етичког одбора

20.08.2018.

27.08.2018. у 13 часова

Позив за 23. седницу Етичког одбора

11.07.2018.

17.07.2018.

Позив за 22. седницу Етичког одбора

18.06.2018.

26.06.2018. у 13 часова

Позив за 21. седницу Етичког одбора

14.05.2018.

22.05.2018.

Допуна дневног реда за 20. седницу Етичког одбора

20.04.2018.

24.04.2018.

Позив за 20. седницу Етичког одбора

30.03.2018.

Позив за 19. седницу Етичког одбора

13.03.2018.

20.03.2018.