• Одлука о избору најповољније понуде

    Одлука о избору најповољније понуде

    На основу члана 9 став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС, број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), а у вези Огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, поступак обликован по партијама (2 партије), број 9975/1 од 27.07.2017. године, Записника о отварању понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, број 9975/3 од 15.08.2017. године и дописа изабраног понуђача ТКАР „Васовић-Рајић“ број 11330 од 28.08.2017. године, доносим:

    Текст одлуке можете преузети овде.

    Leave a reply →

Photostream