• Одлука у вези закупа непокретности

    Одлука у вези закупа непокретности

    На основу члана 9 став 1. Условима на основу прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(Сл. гласник РС број 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), a у вези огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, поступак обликован по партијама (2 партије) број 9976/1 од 27.7.2017 године и Записника о отварању понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, број 9975/3 од 15.08.2017:

    Текст одлуке можете преузети овде.

    Leave a reply →

Photostream