Правилник о уређивању поступка јавне набавке

 

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову импплементацију за I квартал 2020. године

Добра

 

 

15.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Коронарни стентови за I квартал 2020. године

Добра

 

 

14.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Коронарни стентови за I квартал 2020. године

Добра

 

 

14.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Балон катетери за I квартал 2020. године

Добра

 

 

14.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Имплантати за кукове и колена за I квартал 2020. године

Добра

 

 

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Mатеријал за дијализу – по типу дијализне машине за I квартал 2020. године

Добра

 

 

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Mатеријал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина за I квартал 2020. године

Добра

 

 

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу за I квартал 2020. године

Добра

 

 

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови за лечење хемофилије за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са Листе Ц Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

03.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са Листе Б и Листе Д листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

01.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору