Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29/2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију и трауматологију са пластичном хирургијом сет Б

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 6/2021 – Одржавање болничког информационог система

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе)

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе)

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка бр. 4/2021 – Услуге одржавања и поправке софтвера

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 1/2021 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума– Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 30-2020 – Медицински гасови

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 25-2020 – Дигитални РТГ апарат број

Профил наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19)

ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

Пун назив наручиоца: Општа болница Чачак
Врста наручиоца: Јавни наручилац
Матични број: 17878735
ПИБ: 109170290
Држава: СРБИЈА
Општина: Чачак
Место: Чачак
Делатност: здравство
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Установа
Категорија: остало
Контакт: оbcacak@gmail.com

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 30.09.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 28.10.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 27.11.2020. године

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама можете преузети овде.