Профил наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19)

ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

Пун назив наручиоца: Општа болница Чачак
Врста наручиоца: Јавни наручилац
Матични број: 17878735
ПИБ: 109170290
Држава: СРБИЈА
Општина: Чачак
Место: Чачак
Делатност:
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Установа
Категорија: остало
Контакт: оbcacak@gmail.com

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 30.09.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 28.10.2020. године

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама можете преузети овде.