Здравље на првом месту

Општа болница Чачак

Научно-истраживачки рад

применом нових метода и технологија

Матичне ћелије

Актуелности

  • 16 OCT 17

  Обавештење

  На основу члана 22 Статута Опште болнице Чачак, издаје се: Обавештење У Општој болници Чачак су дана 12.10.2017. године започели радови на објекту Нове болнице Чачак, на адаптацији простора за ангиографску салу, по спроведеној јавној набавци радова бр. 60/2017 и објекту породилишта по спроведеној јавној набавци радова бр. 58/2017. Изградња и опремање савремене ангиографске сале

  Read more →
  • 29 AUG 17
  Олука о избору најповољније понуде

  Олука о избору најповољније понуде

  На основу члана 9 став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС, број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), а у вези Огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у

  Read more →
  • 24 AUG 17
  Одлука у вези закупа непокретности

  Одлука у вези закупа непокретности

  На основу члана 9 став 1. Условима на основу прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(Сл. гласник РС број 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), a у вези огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној

  Read more →
  • 31 JUL 17
  Обавештење

  Обавештење

  Отварање писмених понуда по Огласу , број 9975/1 од 27.07.2017. године, објављеног 28.07.2017. године биће одржано 15.08.2017. године у 12.00 часова у просторијама Набавне службе која се налази у Управној згради у улици Драгише Мишовића 205, а како је то прецизирано тачком 4 напред наведеног огласа. За комисију. Обавештење у целости можете преузети овде.

  Read more →