Здравље на првом месту

Општа болница Чачак

Научно-истраживачки рад

применом нових метода и технологија

Матичне ћелије

Актуелности

  • 15 NOV 17
  Оглас за продају секундарних сировина

  Оглас за продају секундарних сировина

  Општа болница Чачак, и то Комисија за спровођење поступка продаје секундарних сировина  на основу решења в.д. Директора-а број 14650/1 од 7.11.2017. године расписује следећи: Оглас за продају секундарних сировина који можете преузети овде.

  Read more →
  • 08 NOV 17
  С А О П Ш Т Е Њ Е

  С А О П Ш Т Е Њ Е

  Четврта национална студија преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика У свим болницама у Србији почело је спровођење великог истраживања, Четврта национална студијa преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика, у организацији Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијамa, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и

  Read more →
  • 16 OCT 17

  Обавештење

  На основу члана 22 Статута Опште болнице Чачак, издаје се: Обавештење У Општој болници Чачак су дана 12.10.2017. године започели радови на објекту Нове болнице Чачак, на адаптацији простора за ангиографску салу, по спроведеној јавној набавци радова бр. 60/2017 и објекту породилишта по спроведеној јавној набавци радова бр. 58/2017. Изградња и опремање савремене ангиографске сале

  Read more →
  • 29 AUG 17
  Одлука о избору најповољније понуде

  Одлука о избору најповољније понуде

  На основу члана 9 став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС, број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), а у вези Огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у

  Read more →