Здравље на првом месту

Општа болница Чачак

Научно-истраживачки рад

применом нових метода и технологија

Матичне ћелије

Актуелности

  • 15 DEC 17

  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  На основу Одлуке в.д директора  Опште болнице Чачак број   од  13.12.2017. године и чл. 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе (Сл. Гласник РС 1/2015) Општа болница Чачак расписује оглас за пријем у радни однос који можете преузети овде.

  Read more →
  • 30 NOV 17

  ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  На основу Одлуке в.д директора  Опште болнице Чачак број   од  28.11.2017 године и чл.8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе (Сл. Гласник РС 1/2015) Општа болница Чачак расписује оглас за пријем у радни однос који можете преузети овде.

  Read more →
  • 15 NOV 17
  Оглас за продају секундарних сировина

  Оглас за продају секундарних сировина

  Општа болница Чачак, и то Комисија за спровођење поступка продаје секундарних сировина  на основу решења в.д. Директора-а број 14650/1 од 7.11.2017. године расписује следећи: Оглас за продају секундарних сировина који можете преузети овде.

  Read more →
  • 08 NOV 17
  С А О П Ш Т Е Њ Е

  С А О П Ш Т Е Њ Е

  Четврта национална студија преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика У свим болницама у Србији почело је спровођење великог истраживања, Четврта национална студијa преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика, у организацији Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијамa, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и

  Read more →